top of page

Affinity principy

Paul Ferrini Online

Virtuální komunita pro studenty a učitele

Paula Ferriniho - česká sekce

website home image_edited.jpg

Účel skupiny Affinity

Účelem skupiny Affinity je dávat i přijímat bezpodmínečnou lásku, přijetí a podporu; vytvořit si společně bezpečný, láskyplný prostor, v němž nikdo není souzený a kde můžeme otevřít svá srdce a projít svými strachy.

Zásady skupiny Affinity

1. Budeme mít stále na paměti účel skupiny: jsme tady proto, abychom se navzájem milovali a přijímali, ne abychom se soudili, analyzovali, zachraňovali nebo se snažili jeden druhého změnit nebo napravit.

2. Zavazujeme se sdílet to, co máme na srdci, a upřímně říkat, co si myslíme a cítíme.

 

3. Až začneme někoho odsuzovat, uvědomíme si to a začneme dotyčné osobě zase jemně naslouchat.

 

4. Nebudeme přerušovat toho, kdo právě mluví. Mluvící osobě budeme věnovat plnou pozornost.
Nebudeme si navzájem skákat do řeči.

 

5. Vždycky, když někdo domluví, počkáme zhruba půl minuty, abychom informace dostatečně vstřebali.

 

6. Nebudeme strhávat pozornost skupiny jen na sebe a uzurpovat si většinu času. Dáme prostor těm,
kteří toho dosud řekli méně než my.

 

7. Budeme se vyjadřovat hlavně v první osobě („já“), ne ve druhé („ty“). Přijmeme plnou zodpovědnost za to, co prožíváme, a budeme respektovat zkušenosti a zážitky druhých. Nebudeme si po svém vykládat to, co řekl někdo jiný.

 

8. Nebudeme skrývat zraněné city nebo zlost, ale upřímně se k nim přiznáme, beze snahy obviňovat za ně druhé.

 

9. Pokud se někdo bude cítit uražený, zraněný nebo naštvaný, vezmeme to na vědomí. Nebudeme

se však bránit, obhajovat nebo omlouvat za svá slova či jednání. Podělíme se o své vlastní pocity.

 

10. Budeme se držet přítomnosti. Nebudeme mluvit o minulosti nebo budoucnosti, pokud se vysloveně netýkají okamžiku tady a teď.

 

11. Všechno, co se ve skupině řekne, je přísně důvěrné.

12. Budeme si vážit také ticha a nemluvení, protože to nám umožňuje být více přítomní a lépe vnímat sebe i druhé.

 

13. Pokud budeme mít dojem, že se v rámci skupinového sdílení začíná ztrácet ze zřetele podstata věci, požádáme o chvíli ticha, abychom se všichni vrátili do svého středu a připomněli si, co je účelem skupiny.

 

14. Budeme mít stále na paměti, že nic a nikdo nemůže být dokonalý, takže k sobě budeme shovívaví. Cokoliv, co ve skupině vyjde najevo, využijeme jako příležitost k praktikování odpuštění.

 

Skupinová dohoda

1. Shodujeme se na tom, že budeme ctít účel skupiny.

2. Shodujeme se na tom, že budeme dodržovat výše uvedené zásady.
3. Shodujeme se na tom, že nebudeme chodit na skupinová setkání pozdě.

4. Shodujeme se na tom, že se budeme zúčastňovat setkání naší skupiny pravidelně.

( převzato z https://www.lightforthesoul.com/affinity )

bottom of page